Buginese speech for islamic student (Al-Qur’an)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

SininnaTomatoaMalebbikuEngkaeHadere’…

Laoni’me naripakessingi bateta’ sukkuru’ mappoji lao ri PAT , nasaba pammaseNa gangkanna weddingngi napekedo atitta’, naipakessingi bateta’ makkasiwiyang riseseNa PAT sarekkuammengngi mancaji modala’ lompo, amala’ madeceng, mancajiwi pakkasiwiyang. Sarekkuammengngi namaseiki’ PAT Insya Allah rilino lebbi-lebbipi ri akhera’, Amin.

Shalawat dan Taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad, saw. Nabi sebagai seorang Murabbi yang Agung (Pendidik yang ideal khususnya lao riumma’na) gangkanna mancajikii Umma’ yang terdidik sarekkuammengngi ilolongengngi riona PAT rilino nenniyari Akhera’. Amin…

KaumMuslimin&Muslimat yang diridhai Allah. Swt…

Makkadai ale malebbinaNabitta. Muhammad. Saw.,;

خيركم من تعلم القران وعلمه

“Sebaik-baikmanusia, yaitu; manusia yang mempelajari AQ &mengajarkan AQ.”(HR. Bukhari)

SininnaTomatoaMalebbikkengEngkaeHadere’…

Ehh,… Engka nengka seddi wettu itanaiwi Aisyah, ri Salah seddi Sahaba’ makkada; agaje’ro Akhlakna Nabitta’. Saw., ? “Makkadai Aisyah; Ampekedona yaregga Akhlakna Nabitta’ iyanaritu Aqorange.” Narimakkuannanaro., Insya Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini. Upominasai palettukengngi ceramah yang berjudul; “AQ adalah Akhlakku”. Sehingga, engkamanekki’ matti mancaji generasi yang Islami, generasi yang Qur’ani. Generasi yang selalu rindu untuk membuka & membaca AQ.Ehh, Iyaro uleng ramalang, uleng malebbi, iyaro AQ’e sewwa-sewwa malebbi, nanigi-nigi tau bacae AQ malebbi’e ri uleng malebbi’e majeppu mancaji tau malebbi’i riseseNa PAT, Insya Allah, Amin.

                SininnaTomatoaMalebbikuEngkaeHadere’…

Narekkolisuki’ timpa’isejarae. Sejarana tau mateppe’Na PAT;

          Khalifah Umar bin Khattab, mewakili golongan orang tua pada saat itu. Narekko tamai uleng ramalang, siang harinya napakkegunai murusu’i rakya’na. narekko wenniwi,sepanjang bulan suci ramadhan, beliau selalu menghatamkan AQ., Subhanallah

                Imam Syafi’i, wettunna kallolo (dalam kitab salafusshaleh). Diuraikan; sepanjang bulan suci ramadhan, beliau menghatamkan AQ sebanyak 60 kali. 60 kali : 30 hari = 2 kali. Jadi, rata-rata setiaphari, Imam Syafi’i menghatamkan AQ ekke’ 2. Jaji, ekke’ 2 napatemme’ AQ’e Imamta’ Syafi’, ilalenna tassiesso-siwennie. Masya Allah

          MakkadaipasennaKali Sidenreng; “Eee, Pakkitaimatammumbo’. Aja’ mubukkabawangngi

SininnaTomatoaMalebbikuEngkaeHadere’…

Naiyya keadaannge makkokoe, iyami wita maega mabbaca AQ. Ehh, tomatoakkumi. Naikiya, iyaro kalloloe nenniya ana’darae. Majarang-jaranni wita natimpa’ AQna, narekko tamai uleng ramalang. Marepe’i natimpa facebook’e naiyya AQna. Marepe’i nabaca statusna rifacebook’e naiyya statusna ri PAT. Engkatona makkokkoe, riyaseng twitter, engka riyaseng whatsapp, engka riyaseng kakao talk, engkatona riyaseng ma’bbm-an. Iyamanenna, wedding mancaji passabareng namajarang nabukka, majarang nabaca AQ malebbiNa PAT.

SininnaUmma’ SellengMalebbikuEngkaeHadere’…

Naikiya parelluki’ uparingngerangi makkada; iyaroa gamata’, agama sellengnge. Ehh, detto natteangngi maffacebook, twitter yaregga ma’bbm-an. Eke’ na’anjurkanngi agamata’ sarekkuammengngi aja’ naiyallupai AQ malebbiNa PAT. Nasaba, narekko engka kallolo nenniya ana’dara, rajin bacai AQ’e anrengnge simata’ muddaniwi ri AQ’e. Insya Allah, iyanaro mancaji passabareng nailolongen petunju’Na PAT. Makkadai PAT ilalenNa AQ malebbi’e;

اُوْلئك الدين هدى اللهُ فَبِهُدىهُمُ اقْتَدِهْ , الأنعام :

“Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah,

maka ikutilah petunjuk itu.” (QS Al-An’am : 90)

 

SininnaUmma’ SellengMalebbikuEngkaeHadere’…

Narimakkuannanaro, laoni’me simata ipamegaiwi bacai AQ’e. Khususnya, ilalenna iye uleng ramalangnge. Agar kelak, weddingngi mancaji generasi yang Berakal Jerman, Berakhlak Madinah. disamping kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Kita juga senantiasa mendapat petunjuk & syafa’at dari Allah.Swt., Insya Allah., Amin Yaa Alimu Yaa Kariim…

والله يتولى الصالحين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Advertisements
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: